Contact

Work

Zbigniew Pisarski
Prezes Zarządu
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa

tel.: +48 (0) 22 658 04 01
e-mail: zpisarski@pulaski.pl

Private

Mobile: +48  (0) 601 210 592
e-mail: pisarski@post.harvard.edu
Twitter: @Pisarski