Czy ministrowie Fotyga i Macierewicz przebiją się z „obwodnicy” na Wzgórze Kapitolskie?

Dotarcie do ucha amerykańskich polityków jest trudne dla Catherine Ashton czy Jerzego Buzka. Czy zatem byli ministrowie Anna Fotyga i Antoni Macierewicz mają szanse na posłuch wśród waszyngtońskiego establishmentu? Czy władze USA mogą poprzeć inicjatywę powołania międzynarodowego śledztwa, aby zbadać katastrofę lotniczą pod Smoleńskiem?

Polacy w służbie dyplomatycznej UE

Raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych nt. obsady stanowisk szefów delegatur Unii Europejskiej w przededniu powołania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych stał się powodem ożywionej debaty w polskich mediach. Dziennikarze szybko powiązali brak Polaków wśród kandydatów na szefów delegatur UE z efektywnością polskiej dyplomacji i oceną b. szefa UKIE Mikołaja Dowgielewicza. Czy słusznie?