Polacy w służbie dyplomatycznej UE

Raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych nt. obsady stanowisk szefów delegatur Unii Europejskiej w przededniu powołania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych stał się powodem ożywionej debaty w polskich mediach. Dziennikarze szybko powiązali brak Polaków wśród kandydatów na szefów delegatur UE z efektywnością polskiej dyplomacji i oceną b. szefa UKIE Mikołaja Dowgielewicza. Czy słusznie?